T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ELAZIĞ / MERKEZ - Mezre Ortaokulu

Okulumuzun Tarihçesi

      

    Bugünkü Elazığ Mezre İlköğretim Okulu; zamanın “Elazığ Lisesi Yoksul Öğrencilerini Koruma Derneği”nin özel teşebbüsleri ve gayretleri neticesinde 1957 yılının Haziran ayında inşaatına başlanılmış, 18 Şubat 1959 yılında bitirilerek Elazığ’ın ilk ve tek müstakil ortaokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Harput’un merkez olduğu dönemlerde Elazığ, Harput’a bağlı bir yerleşim merkezi olarak kurulmuştur. Bilindiği gibi, merkeze bağlı yerleşim birimlerine de “Mezre” adı veriliyordu. Harput; ana yerleşim merkezi olarak düşünülürse, ona bağlı olan Elazığ’ın ismi de Mezre olarak geçecekti. Bu sebepledir ki; Elazığ’ın bu ilk ve tek müstakil “Ortaokulu”na “Mezre” ismi verilmiştir. Mezre isminin doğuş öyküsü böyledir.

 

           Mezre Ortaokulu’nun o tarihlerdeki Müdürü İlhan MÜFTÜOĞLU, zamanın Milli Eğitim Müdürü Rasim GİRAY ve aynı tarihlerde görev yapan valilerden Vefik KİTAPÇIGİL ile İlhami ERTEM Beylerin gayretleri ile kısa sürede büyüyerek artık ihtiyaca cevap veremez  duruma gelen okulun  ek bina çalışmaları kuruluşundan kısa bir müddet sonra başlamıştır. Ana binanın  güneyinde bulunan Rıfat ERDEM, M.Şevki ÖZDEMİR, Mesut ERZEN ve Nuri NAS’a ait  konutların kamulaştırılması tamamlanmış, 1978 yılında o dönemin Okul Müdürü Fethi TARAKÇI ile Koruma Derneği Başkanı Prof.Bahir ÖZGENCİL’in özel teşebbüsleri  sonucu yaklaşık 1312 m2 lik yerleşim alanı metresi 1.300 TL’den toplam 698.064 TL ödenerek istimlak edilmiştir. Halen içinde bulunduğumuz dört katlı binanın yapım çalışmalarına bu tarihle birlikte başlanılmıştır. 1979 yılında başlanılan 13 derslikli yeni bina 1982 – 1983 Eğitim ve Öğretim yılı içinde hizmetine başlamıştır.

            Mezre İlköğretim Okulu, halen 4500 m2 lik üçgen alan üzerinde üç ayrı binada eğitim ve öğretimdeki hizmetine devam etmektedir. Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi No: 41 / ELAZIĞ adresinde bulunan Mezre İlköğretim Okulu; ciddi çalışmaları kaliteli öğretim üyeleri, çalışkan idarecileri ve gayretli personelleriyle bölgesinde aranılan bir okul olmaya devam etmektedir.

            Kuruluşundan bugüne pekçok büyük Devlet adamı, ilim adamı (Profesör vb.), büyük komutanlar vb. gibi yönetimin her kademesinde iftiharla göreceğimiz başarılı insanlar yetiştirmiştir. Bundan sonra da yetiştirmeye devam edecektir...

Yayın: 10.12.2012 - Güncelleme: 07.06.2016 14:53 - Görüntülenme: 3440